นายจำลอง คล่องดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านม่วงคำ
081-768-6317

ออนไลน์ 37 คน

เยี่ยมชม 32,018 คน

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
2 เม.ย. 64แบบรายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อบต.ด่านม่วงคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน แชร์  
ลำดับ 1-1 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 1 รายการ
เปลี่ยนภาษา