นายจำลอง คล่องดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านม่วงคำ
081-768-6317

ออนไลน์ 48 คน

เยี่ยมชม 32,032 คน

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
4 ต.ค. 63แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ อบต.ด่านม่วงคำ แชร์  
ลำดับ 1-1 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 1 รายการ
เปลี่ยนภาษา