เมนูหลัก

บริการประชาชน-ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน

วันที่ 22 พ.ย. 62 หมวดหมู่ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านม่วงคำ

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

แผนการตรวจสอบภายใน.pdf132.77 KB
กลับหน้ารวมข่าว บริการประชาชน-ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

0.01s. 0.50MB