นายจำลอง คล่องดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านม่วงคำ
081-768-6317

ออนไลน์ 57 คน

เยี่ยมชม 32,013 คน

งบแสดงสถานะการเงิน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
25 มิ.ย. 62ุรายงานข้อมูลการให้บริการประชาชน แชร์  
25 มิ.ย. 62รายงานผลการปฏิบัติงาน แชร์  
24 มิ.ย. 62การยื่นแผนการใช้จ่ายเงินต่อหน่วยงานคลังทุกสามเดือน(รายไตรมาส) แชร์  
24 มิ.ย. 62รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แชร์  
12 ธ.ค. 61งบการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 แชร์  
2 ต.ค. 61รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) แชร์  
28 ก.ย. 61รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) แชร์  
2 เม.ย. 61รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 6 เดือน) แชร์  
30 มี.ค. 61รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 6 เดือน) แชร์  
9 พ.ย. 60งบการเงินประจำปี พ.ศ. 2560 แชร์  
15 มิ.ย. 58งบประมาณประจำปี 2559 แชร์  
ลำดับ 1-11 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 11 รายการ
เปลี่ยนภาษา