นายจำลอง คล่องดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านม่วงคำ
042-170-213

ออนไลน์ 76 คน

เยี่ยมชม 7,542 คน

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
9 ก.ค. 63รายงานสรุปผลการรวบรวมข้อมูลผู้มารับบริการ/ผู้มาติดต่อราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แชร์  
ลำดับ 1-1 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 1 รายการ
เปลี่ยนภาษา