นายจำลอง คล่องดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านม่วงคำ
042-170-213

ออนไลน์ 69 คน

เยี่ยมชม 7,561 คน

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
9 ก.ค. 63รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาความพีงพอใจของผู้บริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านม่วงคำ ประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
ลำดับ 1-1 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 1 รายการ
เปลี่ยนภาษา