นายจำลอง คล่องดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านม่วงคำ
042-170-213

ออนไลน์ 80 คน

เยี่ยมชม 7,566 คน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
13 ก.ค. 63รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แชร์  
9 ก.ค. 63รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แชร์  
16 มิ.ย. 63รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 2562 แชร์  
16 มิ.ย. 63รายงานผลการปฏิบัติงาน 2562 แชร์  
24 มิ.ย. 62รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ แชร์  
3 ต.ค. 61สถิติการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมและใบอนุญาต อื่นๆ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แชร์  
3 ต.ค. 61รายงานข้อมูลเกี่ยวกับประชาชนผู้มาติดต่อราชการและขอรับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แชร์  
2 ต.ค. 61สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แชร์  
28 ก.ย. 61รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2561 แชร์  
ลำดับ 1-9 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 9 รายการ
เปลี่ยนภาษา