เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แบบรายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านม่วงคำ ปรจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563118
รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2562127
รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563020

ลำดับที่ 1-3 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB