เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงาน/สรุปผลการดำเนินงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563114
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562121
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 2562119
รายงานผลการปฏิบัติงาน 2562119
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ571
สถิติการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมและใบอนุญาต อื่นๆ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25611105
รายงานข้อมูลเกี่ยวกับประชาชนผู้มาติดต่อราชการและขอรับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25611173
สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25612110
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 25611330

ลำดับที่ 1-9 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB