เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงาน/สรุปผลการดำเนินงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563159
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562172
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 2562140
รายงานผลการปฏิบัติงาน 2562137
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ598
สถิติการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมและใบอนุญาต อื่นๆ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25611158
รายงานข้อมูลเกี่ยวกับประชาชนผู้มาติดต่อราชการและขอรับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25611196
สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25612142
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 25611360

ลำดับที่ 1-9 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB