เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงานผลการดำเนินงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ534
สถิติการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมและใบอนุญาต อื่นๆ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561159
รายงานข้อมูลเกี่ยวกับประชาชนผู้มาติดต่อราชการและขอรับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25611109
สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561271
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 25611262

ลำดับที่ 1-5 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB