เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - งบแสดงสถานะการเงิน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ุรายงานข้อมูลการให้บริการประชาชน177
รายงานผลการปฏิบัติงาน199
การยื่นแผนการใช้จ่ายเงินต่อหน่วยงานคลังทุกสามเดือน(รายไตรมาส)172
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561181
งบการเงินประจำปีงบประมาณ 2561074
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน)1106
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน)1103
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 6 เดือน)1101
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 6 เดือน)1107
งบการเงินประจำปี พ.ศ. 25602160
งบประมาณประจำปี 25591138

ลำดับที่ 1-11 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB