เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - งบแสดงสถานะการเงิน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ุรายงานข้อมูลการให้บริการประชาชน159
รายงานผลการปฏิบัติงาน184
การยื่นแผนการใช้จ่ายเงินต่อหน่วยงานคลังทุกสามเดือน(รายไตรมาส)155
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561165
งบการเงินประจำปีงบประมาณ 2561058
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน)190
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน)186
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 6 เดือน)185
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 6 เดือน)192
งบการเงินประจำปี พ.ศ. 25602146
งบประมาณประจำปี 25591122

ลำดับที่ 1-11 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB