นายจำลอง คล่องดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านม่วงคำ
042-170-213

ออนไลน์ 117 คน

เยี่ยมชม 7,537 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
12 มิ.ย. 63รายงานการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 แชร์  
15 พ.ค. 63รายงานการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2563 แชร์  
16 เม.ย. 63รายงานการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 แชร์  
13 มี.ค. 63รายงานการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 แชร์  
14 ก.พ. 63รายงานการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2563 แชร์  
10 ม.ค. 63รายงานการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 แชร์  
13 ธ.ค. 62รายงานการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 แชร์  
12 พ.ย. 62รายงานการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 แชร์  
15 พ.ย. 60ส่งแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แชร์  
27 ต.ค. 60รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แชร์  
ลำดับ 1-10 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 10 รายการ
เปลี่ยนภาษา