นายจำลอง คล่องดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านม่วงคำ
042-170-213

ออนไลน์ 93 คน

เยี่ยมชม 7,548 คน

ประกาศราคากลาง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
13 ส.ค. 62ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แชร์  
17 ก.ค. 60เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้าง องค์การบริหารส่วนตำบลด่านม่วงคำ แชร์  
13 ก.ค. 60ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกลาง แชร์  
13 ก.ค. 60ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาภายในหมู่บ้าน บ้านด่านม่วงคำ แชร์  
8 ก.พ. 60ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล ขนาด 12 ลบ.ม. ภายในหมู่บ้าน บ้านลาดดู่โคก หมู่ที่ 10 แชร์  
8 ก.พ. 60ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล บ้านหนองนางกอม แชร์  
ลำดับ 1-6 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 6 รายการ
เปลี่ยนภาษา