เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง

หัวข้ออ่านวันที่
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้าง องค์การบริหารส่วนตำบลด่านม่วงคำ12217 ก.ค. 60
ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกลาง11613 ก.ค. 60
ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาภายในหมู่บ้าน บ้านด่านม่วงคำ11213 ก.ค. 60
ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล ขนาด 12 ลบ.ม. ภายในหมู่บ้าน บ้านลาดดู่โคก หมู่ที่ 101178 ก.พ. 60
ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล บ้านหนองนางกอม1188 ก.พ. 60
ลำดับที่ 1-5 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB