เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลางรถบรรทุก(ดีเซล) 13914 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบเสียงตามสาย ภายในหมู่บ้าน บ้านป่าขาว หมู่ 710610 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบถังประปาภายในหมู่บ้าน บ้านป่าปอ หมู่ 81407 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านน้อยหนองกอม หมู่ 1110631 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านกลาง หมู่ 28131 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองนางกอม หมู่ 66631 ก.ค. 61
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25609417 พ.ย. 60
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256110017 พ.ย. 60
ขอเชิญชวนเสนอราคางานจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตลลงราคาและกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคา โครงการตามข้อบญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านม่วงไข่8615 ส.ค. 60
ขอเชิญชวนเสนอราคางานจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตลลงราคาและกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคา โครงการตามข้อบญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 โครงการก่อสร้างประปาภายในหมู่บ้าน บ้านด่านม่วงคำ8615 ส.ค. 60
ขอเชิญชวนเสนอราคางานจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตลลงราคาและกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคา โครงการตามข้อบญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านกลาง941 ส.ค. 60
ประกาศเผยแพร่ข่าวประกวดราคาจ้างด้วยธิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction) ปีงบประมาณ พ.ศ. 25588616 มิ.ย. 60
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลด่านม่วงคำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25589116 มิ.ย. 60
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านม่วงไข่ หมู่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25599116 มิ.ย. 60
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองนางกอม หมู่ 68716 มิ.ย. 60
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านป่าข่าว หมู่ 7 ประจำปปีงบประมาณ พ.ศ. 25599216 มิ.ย. 60
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อซื้อเต้นท์ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านม่วงคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25599016 มิ.ย. 60
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 25599816 มิ.ย. 60
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อซื้อเต้นท์ บ้านลาดดู หมูที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25598916 มิ.ย. 60
ขอเชิญชวนเสนอราคางานจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตลลงราคาและกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคา โครงการตามข้อบญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 โครงการก่อสร้างประปาบาดาล บ้านลาดดู่โคก11015 ก.พ. 60
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB