เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ส่งแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25631128 ต.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลางรถบรรทุก(ดีเซล) 11714 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบเสียงตามสาย ภายในหมู่บ้าน บ้านป่าขาว หมู่ 77810 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบถังประปาภายในหมู่บ้าน บ้านป่าปอ หมู่ 81007 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านน้อยหนองกอม หมู่ 117831 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านกลาง หมู่ 27031 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองนางกอม หมู่ 65531 ก.ค. 61
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25608417 พ.ย. 60
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25618917 พ.ย. 60
ส่งแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562615 พ.ย. 60
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25617127 ต.ค. 60
ขอเชิญชวนเสนอราคางานจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตลลงราคาและกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคา โครงการตามข้อบญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านม่วงไข่7615 ส.ค. 60
ขอเชิญชวนเสนอราคางานจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตลลงราคาและกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคา โครงการตามข้อบญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 โครงการก่อสร้างประปาภายในหมู่บ้าน บ้านด่านม่วงคำ7715 ส.ค. 60
ขอเชิญชวนเสนอราคางานจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตลลงราคาและกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคา โครงการตามข้อบญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านกลาง791 ส.ค. 60
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้าง องค์การบริหารส่วนตำบลด่านม่วงคำ8317 ก.ค. 60
ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกลาง8013 ก.ค. 60
ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาภายในหมู่บ้าน บ้านด่านม่วงคำ8113 ก.ค. 60
ประกาศเผยแพร่ข่าวประกวดราคาจ้างด้วยธิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction) ปีงบประมาณ พ.ศ. 25587716 มิ.ย. 60
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลด่านม่วงคำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25588216 มิ.ย. 60
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านม่วงไข่ หมู่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25597916 มิ.ย. 60
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB