เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง-ราคากลาง

ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกลาง

แชร์

ประกาศองค์การบริการส่วนตำบลด่านม่วงคำ

เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

โครงการก่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกลาง ซอยหน้าบ้านนายพินิจ  นินทะราช - นายสมัย  เสนจันตะ หมู่ 2 ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.50 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทาง 198.00 ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 693 ตารางเมตร ฯ

เอกสารแนบคลิกเพื่อ ดาว์นโหลดเอกสาร


กลับหน้ารวม จัดซื้อจัดจ้าง-ราคากลาง
0.01s. 0.50MB