เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง-ราคากลาง

ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล บ้านหนองนางกอม

แชร์

ประกาศองค์การบริการส่วนตำบลด่านม่วงคำ

เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล  ขนาด 12 ลบ.ม. ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองกอม หมู่ 6 ขนาดหอถังเหล็กสำเร็จรูป แบบทรง 12 เหลี่ยม ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12 ลบ.ม. สูงไม่น้อยกว่า 12 .00 ม.ฯ

เอกสารแนบคลิกเพื่อ ดาว์นโหลดเอกสาร


กลับหน้ารวม จัดซื้อจัดจ้าง-ราคากลาง
0.03s. 0.50MB