นายจำลอง คล่องดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านม่วงคำ
042-170-213

ออนไลน์ 103 คน

เยี่ยมชม 7,563 คน

ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
22 พ.ย. 62การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน แชร์  
30 พ.ย. 61ขั้นตอนการขอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร /ถมดิน ขุดดิน แชร์  
ลำดับ 1-2 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 2 รายการ
เปลี่ยนภาษา