เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 61-63342
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล343
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล143
แผนพัฒนาบุคลากร145
ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2562186
ประชุมการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562176
ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2561180

ลำดับที่ 1-7 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB