เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 61-63377
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล381
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล177
แผนพัฒนาบุคลากร178
ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 25621122
ประชุมการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25621103
ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 25611109

ลำดับที่ 1-7 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB