เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 61-63358
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล361
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล157
แผนพัฒนาบุคลากร159
ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 25621104
ประชุมการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562187
ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2561193

ลำดับที่ 1-7 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB