เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 61-63331
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล334
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล134
แผนพัฒนาบุคลากร136
ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2562175
ประชุมการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562165
ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2561170

ลำดับที่ 1-7 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB