นายจำลอง คล่องดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านม่วงคำ
042-170-213

ออนไลน์ 195 คน

เยี่ยมชม 7,696 คน

ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายจำลอง คล่องดี

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านม่วงคำ

 • นายธีระ พลราชม

  รองนายกอบต.ด่านม่วงคำ

 • นายถนอม ศิริขมภู

  รองนายกอบต.ด่านม่วงคำ

 • นายโชคดี เชื้อจันทา

  เรขานุการนายกอบต.ด่านม่วงคำ

เปลี่ยนภาษา