เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)119 มิ.ย. 63
รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง5016 ธ.ค. 62
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ5918 พ.ย. 62
ขอขอบพระคุณธนาคารออมสิน สาขา ถนนประชาราษฎร์ สกลนคร (มอบน้ำดื่ม สำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วม)17110 ก.ย. 62
ธนาคารออมสิน สาขาถนนประชาราษฎร์ สกลนคร มอบน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม10410 ก.ย. 62
ร่วมตอนรับคณะตรวจเยี่ยมจุดติดตั้งเรือผลักดันน้ำ สะพานลำน้ำก่ำ3109 ก.ย. 62
การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงาน22728 ส.ค. 62
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)34026 ส.ค. 62
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และกำหนดวันเวลา สถานที่ฯ7623 ส.ค. 62
ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง4245 ส.ค. 62
รายชื่อผู้มีสิทธฺิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านม่วงคำ วันเวลา สถานที่ในการเลือกสรร และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร63827 พ.ค. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านม่วงคำ9210 พ.ค. 62
ช่องทองการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)8010 พ.ค. 62
ช่องทองการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)40710 พ.ค. 62
โครงการส่งเสริมประเพณี (สงกรานต์ พ.ศ. 2562)25617 เม.ย. 62
โครงการกีฬาต้านยาเสพติด855 เม.ย. 62
ขอเชิญประชาชนร่วมปั่น เส้นทางปั่นอุ่นไอรัก จังหวัดสกลนคร ในวันอาทิตย์ ที่ 9 ธ.ค. 25613914 ธ.ค. 61
ขั้นตอนการขอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร/การขออนุุญาตขุดดิน ถมดิน37729 พ.ย. 61
อุ่นไอรักคลายความหนาวฯ22528 พ.ย. 61
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)25626 พ.ย. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB