นายจำลอง คล่องดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านม่วงคำ
081-768-6317

ออนไลน์ 73 คน

เยี่ยมชม 32,037 คน

ข่าวโอนย้ายและรับสมัครงาน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
8 ก.ย. 63รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นที่ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร แชร์  
14 ส.ค. 63รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  แชร์  
6 ส.ค. 63ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น แชร์  
23 เม.ย. 63รับโอน(ย้าย)พนังงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล แชร์  
8 ม.ค. 63การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงาน แชร์  
6 ม.ค. 63ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสรรมถนะภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านม่วงคำ แชร์  
26 ธ.ค. 62ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหาและเลือกสรรบุคคล เป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แชร์  
ลำดับ 1-7 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 7 รายการ
เปลี่ยนภาษา