นายจำลอง คล่องดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านม่วงคำ
081-768-6317

ออนไลน์ 63 คน

เยี่ยมชม 32,028 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
8 เม.ย. 64ขอความร่วมมือประชาชน แชร์  
6 ม.ค. 64ขอความอนุเคาระห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสาชิกกองทุนธนาคารขยะตำบลด่านม่วงคำ ประจำปี 2564 แชร์  
11 ก.ย. 63ประกาศกรมบัญชีกลาง แจ้งเลื่อนการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อปท. และเบี้ยความพิการ อปท. ประจำเดือน กันยายน 2563 แชร์  
11 ส.ค. 63ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็น อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น แชร์  
7 ส.ค. 63แจ้งเลื่อนกำหนดวันโอนเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของ อปท. ประจำเดือนสิงหาคม แชร์  
3 ส.ค. 63โครงการส่งเสริมความรักความอบอุ่นในครอบครัว แชร์  
9 มิ.ย. 63ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) แชร์  
6 ธ.ค. 62รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง แชร์  
18 พ.ย. 62โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ แชร์  
10 ก.ย. 62ขอขอบพระคุณธนาคารออมสิน สาขา ถนนประชาราษฎร์ สกลนคร (มอบน้ำดื่ม สำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วม) แชร์  
10 ก.ย. 62ธนาคารออมสิน สาขาถนนประชาราษฎร์ สกลนคร มอบน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม แชร์  
9 ก.ย. 62ร่วมตอนรับคณะตรวจเยี่ยมจุดติดตั้งเรือผลักดันน้ำ สะพานลำน้ำก่ำ แชร์  
30 ส.ค. 62โครงการฝึกอาชีพราษฎร “การทำไม้กวาดจากขวดพลาสติก” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แชร์  
28 ส.ค. 62การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงาน แชร์  
26 ส.ค. 62รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) แชร์  
23 ส.ค. 62รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และกำหนดวันเวลา สถานที่ฯ แชร์  
5 ส.ค. 62ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง แชร์  
27 พ.ค. 62รายชื่อผู้มีสิทธฺิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านม่วงคำ วันเวลา สถานที่ในการเลือกสรร และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร แชร์  
10 พ.ค. 62ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านม่วงคำ แชร์  
10 พ.ค. 62ช่องทองการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/3 | แสดง 20 จาก 45 รายการ
เปลี่ยนภาษา