เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ส่งมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน

แชร์

วันที่ 17 ตุลาคม 2560  ที่บริเวณห้องประชุมอำเภอโคกศรีสุพรรณ (หลังเก่า) นายเอก โสภณ นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ

  เป็นประธานการรับมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลด่านม่วงคำ และหน่วยงานอื่น ตามที่คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชทานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีมติเห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค โดยกรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการประสานการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB