เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โครงการเพิ่มผลผลิตทางการประมงในหนองหารและลำน้ำก่ำ โดยการเพาะขยายพันธุ์ปลาจากพ่อแม่พันธุ์ปลาในหนองหาร จังหวัดสกลนคร และปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม

แชร์

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

โครงการเพิ่มผลผลิตทางการประมงในหนองหารและลำน้ำก่ำ

โดยการเพาะขยายพันธุ์ปลาจากพ่อแม่พันธุ์ปลาในหนองหาร จังหวัดสกลนคร และปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม

ภายใต้

โครงการเสริมสร้างผลผลิตสัตว์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำสำคัญของประเทศไทย ด้วยชุดอุปกรณ์เพาะฟักแบบเคลื่อนที่ (Mobile Hatchery) โดยชุมชนมีส่วนร่วม โดย กรมประมง องค์การบริหารส่วนตำบลด่านม่วงคำ และอำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ณ บ้านด่านม่วงคำ ตำบลด่านม่วงคำ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลด่านม่วงคำ
ที่อยู่ : 93 หมู่ที่ 5 ต.ด่านม่วงคา อ.โคกศรีสุพรรณ
จ.สกลนคร 47280
โทรศัพท์ : 0 4217 0213 โทรสาร : 0 4217 0213
เว็บไซต์ : http://www.danmuangkham.go.th

 


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.75MB