เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ประกาศกรมบัญชีกลาง แจ้งเลื่อนการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อปท. และเบี้ยความพิการ อปท. ประจำเดือน กันยายน 2563

แชร์

กรมบัญชีกลาง  แจ้งเลื่อนการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  อปท. และเบี้ยความพิการ อปท. ประจำเดือน กันยายน 2563  ออกไปโดยไม่มีกำหนด (จ่ายภายในเดือน กันยายน 2563)


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB