เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ขอเชิญร่วมปลูกหญ้าแฝกและปลูกป่าอนุรักษ์ผืนดินและน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2563

แชร์

ขอเชิญร่วมปลูกหญ้าแฝกและปลูกป่าอนุรักษ์ผืนดินและน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2563 

ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

(ปลูกหญ้าแฝกและปลูกป่าอนุรักษ์ผืนดินและน้ำ) ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ณ บึงแต้ บ้านลาดค้อ หมู่ 3 ตำบลด่านม่วงคำ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.01s. 0.75MB