เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวโอนย้ายและรับสมัครงาน

รับโอน(ย้าย)พนังงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล

แชร์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านม่วงคำ

เรื่องรับโอน(ย้าย)พนังงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล

รายละเอียดตามแนบท้าย 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  องค์การบริหารส่วนตำบลด่านม่วงคำ
ที่อยู่ : 93 หมู่ที่ 5 ต.ด่านม่วงคา อ.โคกศรีสุพรรณ
จ.สกลนคร 47280
โทรศัพท์ : 0 4217 0242 โทรสาร : 0 4217 0213
เว็บไซต์ : http://www.danmuangkham.go.th

ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563


 

เอกสารแนบคลิกเพื่อ ดาว์นโหลดเอกสาร


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวโอนย้ายและรับสมัครงาน
0.02s. 0.50MB