เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ขอขอบพระคุณธนาคารออมสิน สาขา ถนนประชาราษฎร์ สกลนคร (มอบน้ำดื่ม สำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วม)

แชร์

  ตามที่ท่านได้ มอบน้ำดื่ม ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านม่วงคำ เพื่อส่งมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื่นที่ ตำบลด่านม่วงคำ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ทางองค์การบริหารส่วนตำบลด่านม่วงคำ ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่เลงเห็นความเดือนร้อนของคนในชุมชน ทางองค์การบริหารส่วนตำบลด่านม่วงคำ จะดำเนินการส่งต่อน้ำดื่มให้กับผู้ประสบภัยต่อไป


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB