นายจำลอง คล่องดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านม่วงคำ
081-768-6317

ออนไลน์ 48 คน

เยี่ยมชม 32,031 คน

ข่าวกิจกรรม
วันที่นำขึ้นเรื่อง
13 ส.ค. 63การฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แชร์  
16 ก.ค. 63โครงการฝึกอบรมทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวเพื่อเพิ่มศักยภาพในการฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอด รุ่นที่ 1-2 แชร์  
6 ก.ค. 63ขอเชิญร่วมปลูกหญ้าแฝกและปลูกป่าอนุรักษ์ผืนดินและน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
17 เม.ย. 62โครงการส่งเสริมประเพณี (สงกรานต์ พ.ศ. 2562) แชร์  
21 ส.ค. 61พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โครงการเพิ่มผลผลิตทางการประมงในหนองหารและลำน้ำก่ำ โดยการเพาะขยายพันธุ์ปลาจากพ่อแม่พันธุ์ปลาในหนองหาร จังหวัดสกลนคร และปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม แชร์  
20 มิ.ย. 61โครงการกองทัพไทย ร่วมใจปล่อยพันธุ์ปลาฯ แชร์  
13 มิ.ย. 61ขอเชิญร่วมกิจกรรมตามโครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" แชร์  
5 มิ.ย. 61โครงการอบรมอาชีพราษฎร แชร์  
5 มิ.ย. 61ประมวลภาพงานของดีโคกศรีสุพรรณ แชร์  
29 พ.ค. 61ร่วมภาพจิตอาสาวันที่ 17 ตุลาคม 2560 แชร์  
18 ต.ค. 60ส่งมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน แชร์  
19 พ.ค. 60การฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม แชร์  
ลำดับ 1-12 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 12 รายการ
เปลี่ยนภาษา