เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างอบต.ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติทต.ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลกิจกรรม​เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม​2562ทต.ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีทต.ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
ร่วมรณรงค์การใช้และแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูทต.ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุอบต.ม่วงลาย เมืองสกลนคร สกลนคร
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562ทต.ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการอบต.ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
โครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อมทต.ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
ประชุมซักซ้อมการจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ทต.ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
โครงการวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ทต.ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
ออกเยี่ยมเคสด.ญ.จิตรลดา เครือคำ และด.ช.สิงหา ผาใต้ทต.ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
ส่งแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อบต.ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทต.ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาด ถนนสายสกล - นาแกทต.ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทต.ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทต.ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ทต.ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชือก (อบต. นาเชือก) อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ทต.ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ศาสนสถาน ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทต.ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
ลำดับที่ 1-20 | 1/7 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.14s. 0.50MB