นายจำลอง คล่องดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านม่วงคำ
042-170-213

ออนไลน์ 57 คน

เยี่ยมชม 6,446 คน

ข้อบัญญัติ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
26 มิ.ย. 62แผนอัตรากำลัง 3 ปี 61-63 แชร์  
25 มิ.ย. 62นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล แชร์  
25 มิ.ย. 62รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล แชร์  
25 มิ.ย. 62แผนพัฒนาบุคลากร แชร์  
1 ต.ค. 61ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
10 ก.ค. 61ประชุมการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แชร์  
1 พ.ย. 59ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 2561 แชร์  
ลำดับ 1-7 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 7 รายการ
เปลี่ยนภาษา